1 Пиастр 1953, Французский Индокитай

Bid(s):
13
Max bid:
80 uah
Followers:
20 man
Created:
13.03.2018, 20:58
Start price:
0,19usd.
Current price: (13 bids):
2,97usd.
Bid(s):13
Finish:
25.03.2018, 20:57:00 +5
Left:
Item sold
1 Пиастр 1953, Французский Индокитай
1 Пиастр 1953, Французский Индокитай photo 1
1 Пиастр 1953, Французский Индокитай photo 2
All
Description
Material: Бумага
Condition: По фото
Restoration: ?
Defects: По фото
Description: Все лоты без резерва от 1 гривны!
http://cab.violity.com/user/12071/lots...
Item's information
Bid(s):
13
Max bid:
80 uah.
Followers:
20 man
Created:
13.03.2018,&3b26p;20:58
Search by lots at auction
Search in all auctions
Искать в разделе