Сорочки, рубашки, вышиванки 578

Сорочки, рубашки, вышиванки 578
Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.Вишиванка Вишита Сорочка.Старовинна буковинська бісерна сорочка.
1522
Новый лот
Старинная рубаха, платьеСтаринная рубаха, платьеСтаринная рубаха, платьеСтаринная рубаха, платьеСтаринная рубаха, платьеСтаринная рубаха, платье
138
Новый лот

1

$
Создано 16.05.2021, 06:37:05
Окончание 23.05.2021, 06:37:00
СорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочка
66
Новый лот

1

$
Создано 18.05.2021, 10:05:21
Окончание 21.05.2021, 10:05:00
Сорочка,вишита білим.Сорочка,вишита білим.Сорочка,вишита білим.Сорочка,вишита білим.Сорочка,вишита білим.Сорочка,вишита білим.
42
Новый лот

7

$
Создано 18.05.2021, 21:05:52
Окончание 21.05.2021, 21:05:00
Сорочка полотнянаСорочка полотнянаСорочка полотнянаСорочка полотняна
1

4

$

4

$
Создано 16.05.2021, 19:43:08
Окончание 20.05.2021, 19:43:08
Рукава короткие на сорочкуРукава короткие на сорочкуРукава короткие на сорочкуРукава короткие на сорочкуРукава короткие на сорочкуРукава короткие на сорочкуРукава короткие на сорочкуРукава короткие на сорочкуРукава короткие на сорочку
62
Новый лот

4

$
Создано 17.05.2021, 22:32:35
Окончание 19.05.2021, 22:32:00
СорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочка
63
Новый лот

1

$
Создано 18.05.2021, 10:06:34
Окончание 21.05.2021, 10:06:00
Чоловіча сорочка №1Чоловіча сорочка №1Чоловіча сорочка №1Чоловіча сорочка №1Чоловіча сорочка №1Чоловіча сорочка №1Чоловіча сорочка №1Чоловіча сорочка №1Чоловіча сорочка №1
51

7

$

6

$
Создано 12.05.2021, 18:26:32
Окончание 19.05.2021, 18:26:32
Старинная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванка
89
Новый лот

1

$
Создано 16.05.2021, 17:52:05
Окончание 23.05.2021, 17:52:00
Старинная рубаха.Старинная рубаха.Старинная рубаха.Старинная рубаха.
53
Новый лот

1

$
Создано 16.05.2021, 06:06:07
Окончание 23.05.2021, 06:06:00
Сорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка Сумщины
15

67

$
Создано 09.05.2021, 22:38:46
Окончание 19.05.2021, 22:38:46
Сорочка святкова.Сорочка святкова.Сорочка святкова.Сорочка святкова.Сорочка святкова.
21
Новый лот

7

$
Создано 18.05.2021, 20:29:34
Окончание 21.05.2021, 20:29:00
Старинная вышиванки.Старинная вышиванки.Старинная вышиванки.Старинная вышиванки.Старинная вышиванки.Старинная вышиванки.Старинная вышиванки.Старинная вышиванки.
413
Новый лот

4

$
Создано 16.05.2021, 17:41:48
Окончание 23.05.2021, 17:41:00
СорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочка
7
Новый лот

30

$
Создано 17.05.2021, 22:19:23
Окончание 20.05.2021, 22:19:00
Сорочка вышиванка, конопляна.Сорочка вышиванка, конопляна.Сорочка вышиванка, конопляна.Сорочка вышиванка, конопляна.Сорочка вышиванка, конопляна.Сорочка вышиванка, конопляна.Сорочка вышиванка, конопляна.Сорочка вышиванка, конопляна.Сорочка вышиванка, конопляна.Сорочка вышиванка, конопляна.Сорочка вышиванка, конопляна.Сорочка вышиванка, конопляна.
6

30

$
Создано 18.05.2021, 21:39:20
Окончание 27.05.2021, 21:39:00
СорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочка
6
Новый лот

41

$
Создано 17.05.2021, 22:36:53
Окончание 19.05.2021, 22:36:00
Сорочка вышивка мережкаСорочка вышивка мережкаСорочка вышивка мережкаСорочка вышивка мережкаСорочка вышивка мережкаСорочка вышивка мережкаСорочка вышивка мережкаСорочка вышивка мережкаСорочка вышивка мережкаСорочка вышивка мережка
3
Новый лот

37

$
Создано 17.05.2021, 22:42:53
Окончание 23.05.2021, 22:42:00
Стара вишита сорочка жіноча.Стара вишита сорочка жіноча.Стара вишита сорочка жіноча.Стара вишита сорочка жіноча.Стара вишита сорочка жіноча.Стара вишита сорочка жіноча.Стара вишита сорочка жіноча.
64
Новый лот

1

$
Создано 12.05.2021, 21:35:18
Окончание 21.05.2021, 21:00:00
Сорочка жіноча вишивка,кінець 19 століття,початок 20.Сорочка жіноча вишивка,кінець 19 століття,початок 20.Сорочка жіноча вишивка,кінець 19 століття,початок 20.
42
Новый лот

1

$
Создано 13.05.2021, 22:33:11
Окончание 22.05.2021, 22:33:00
Сорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка Сумщины
4

28

$
Создано 16.05.2021, 21:58:12
Окончание 20.05.2021, 21:58:12
Сорочка з верізуваннямСорочка з верізуваннямСорочка з верізуваннямСорочка з верізуваннямСорочка з верізуваннямСорочка з верізуваннямСорочка з верізуваннямСорочка з верізуваннямСорочка з верізуваннямСорочка з верізуванням
14

11

$
Создано 18.05.2021, 22:08:36
Окончание 22.05.2021, 22:08:36
Сорочка вышыванкаСорочка вышыванкаСорочка вышыванка
12
Новый лот

2

$
Создано 16.05.2021, 13:19:37
Окончание 24.05.2021, 21:00:00
Сорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка СумщиныСорочка Сумщины
4
Новый лот

59

$
Создано 17.05.2021, 22:25:42
Окончание 20.05.2021, 22:25:00
Рубашка вышитая
1

1

$
Создано 13.05.2021, 11:24:17
Окончание 20.05.2021, 11:24:17
Сорочка вишита настилом №1Сорочка вишита настилом №1Сорочка вишита настилом №1Сорочка вишита настилом №1Сорочка вишита настилом №1Сорочка вишита настилом №1Сорочка вишита настилом №1Сорочка вишита настилом №1
3
Новый лот

22

$
Создано 18.05.2021, 20:08:19
Окончание 24.05.2021, 20:08:00
Старовинна вишиванка, білим по білому.Старовинна вишиванка, білим по білому.Старовинна вишиванка, білим по білому.Старовинна вишиванка, білим по білому.Старовинна вишиванка, білим по білому.Старовинна вишиванка, білим по білому.
3
Новый лот

7

$
Создано 18.05.2021, 11:38:16
Окончание 24.05.2021, 11:38:00
Вишита сорочка, вишиванка, низинка+витинаннка.Вишита сорочка, вишиванка, низинка+витинаннка.Вишита сорочка, вишиванка, низинка+витинаннка.Вишита сорочка, вишиванка, низинка+витинаннка.Вишита сорочка, вишиванка, низинка+витинаннка.
3
Новый лот

5

$
Создано 18.05.2021, 11:50:32
Окончание 24.05.2021, 11:50:00
Сорочка вишита .Сорочка вишита .Сорочка вишита .Сорочка вишита .Сорочка вишита .Сорочка вишита .Сорочка вишита .Сорочка вишита .Сорочка вишита .Сорочка вишита .Сорочка вишита .
2
Новый лот

11

$
Создано 18.05.2021, 21:37:05
Окончание 22.05.2021, 21:37:00
Сорочка вишитаСорочка вишитаСорочка вишитаСорочка вишитаСорочка вишитаСорочка вишитаСорочка вишитаСорочка вишитаСорочка вишита
2
Новый лот

11

$
Создано 18.05.2021, 21:35:11
Окончание 22.05.2021, 21:35:00
Сорочка для дівчинки вишивка та камизелька ручна робота.Сорочка для дівчинки вишивка та камизелька ручна робота.Сорочка для дівчинки вишивка та камизелька ручна робота.
36
Новый лот

4

$
Создано 13.05.2021, 22:31:55
Окончание сегодня22:31:00
Сорочка верховинаСорочка верховинаСорочка верховинаСорочка верховина
6

67

$

63

$
Создано 16.05.2021, 21:29:22
Окончание 20.05.2021, 21:29:22
Сорочка ЧоловічаСорочка ЧоловічаСорочка ЧоловічаСорочка Чоловіча
13

4

$

2

$
Создано 16.05.2021, 20:44:17
Окончание 19.05.2021, 20:44:17
Рукав від сорочки з вирізуваннямРукав від сорочки з вирізуваннямРукав від сорочки з вирізуваннямРукав від сорочки з вирізуванням
7

9

$
Создано 18.05.2021, 22:03:15
Окончание 22.05.2021, 22:03:15
Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )Сорочка вышиванка старинная №2 ( короткая )
2
Новый лот

17

$
Создано 18.05.2021, 17:34:54
Окончание 24.05.2021, 17:34:00
Сорочка вышиванка Полтавщина.Сорочка вышиванка Полтавщина.Сорочка вышиванка Полтавщина.Сорочка вышиванка Полтавщина.Сорочка вышиванка Полтавщина.Сорочка вышиванка Полтавщина.Сорочка вышиванка Полтавщина.Сорочка вышиванка Полтавщина.Сорочка вышиванка Полтавщина.Сорочка вышиванка Полтавщина.
2

19

$
Создано 18.05.2021, 21:34:39
Окончание 27.05.2021, 21:34:00
Сорочка вишита тамбуром №1Сорочка вишита тамбуром №1Сорочка вишита тамбуром №1Сорочка вишита тамбуром №1Сорочка вишита тамбуром №1Сорочка вишита тамбуром №1Сорочка вишита тамбуром №1Сорочка вишита тамбуром №1Сорочка вишита тамбуром №1
2
Новый лот

9

$
Создано 18.05.2021, 19:56:55
Окончание 24.05.2021, 19:56:00
Руб.с полесья
1
Новый лот

9

$
Создано 18.05.2021, 11:50:29
Окончание 22.05.2021, 11:50:00
Вишита бісером сорочка БуковинаВишита бісером сорочка БуковинаВишита бісером сорочка БуковинаВишита бісером сорочка БуковинаВишита бісером сорочка БуковинаВишита бісером сорочка БуковинаВишита бісером сорочка БуковинаВишита бісером сорочка БуковинаВишита бісером сорочка Буковина
6

19

$
Создано 13.05.2021, 15:35:08
Окончание 21.05.2021, 15:35:08
Полотняная сорочкаПолотняная сорочкаПолотняная сорочкаПолотняная сорочкаПолотняная сорочкаПолотняная сорочкаПолотняная сорочкаПолотняная сорочкаПолотняная сорочкаПолотняная сорочкаПолотняная сорочкаПолотняная сорочка
5

45

$
Создано 16.05.2021, 21:48:17
Окончание 20.05.2021, 21:48:17
Сорочка - мережкаСорочка - мережкаСорочка - мережкаСорочка - мережкаСорочка - мережкаСорочка - мережкаСорочка - мережкаСорочка - мережкаСорочка - мережка
4

37

$
Создано 16.05.2021, 21:58:12
Окончание 20.05.2021, 21:58:12
Сорочка.Сорочка.Сорочка.Сорочка.Сорочка.
2
Новый лот

4

$
Создано 17.05.2021, 15:15:20
Окончание 20.05.2021, 15:15:00
Рубашка Тирольская с длинным рукавом "Canda"Рубашка Тирольская с длинным рукавом "Canda"Рубашка Тирольская с длинным рукавом "Canda"Рубашка Тирольская с длинным рукавом "Canda"Рубашка Тирольская с длинным рукавом "Canda"
1
Новый лот
Сорочка старинна №2Сорочка старинна №2Сорочка старинна №2Сорочка старинна №2Сорочка старинна №2Сорочка старинна №2Сорочка старинна №2Сорочка старинна №2Сорочка старинна №2
2
Новый лот

9

$
Создано 18.05.2021, 20:00:23
Окончание 24.05.2021, 20:00:00
СорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочка
41

17

$
Создано 16.05.2021, 16:05:46
Окончание 20.05.2021, 16:05:46
Старинная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванкаСтаринная вышиванка
101

37

$
Создано 16.05.2021, 22:54:59
Окончание 19.05.2021, 22:54:59
Сорочка с широкими рукавамиСорочка с широкими рукавамиСорочка с широкими рукавамиСорочка с широкими рукавамиСорочка с широкими рукавамиСорочка с широкими рукавамиСорочка с широкими рукавамиСорочка с широкими рукавамиСорочка с широкими рукавамиСорочка с широкими рукавамиСорочка с широкими рукавамиСорочка с широкими рукавами
3

24

$
Создано 16.05.2021, 21:58:11
Окончание 20.05.2021, 21:58:11
Старинная вышиванка с выкалыванием узора на полотнеСтаринная вышиванка с выкалыванием узора на полотнеСтаринная вышиванка с выкалыванием узора на полотнеСтаринная вышиванка с выкалыванием узора на полотнеСтаринная вышиванка с выкалыванием узора на полотнеСтаринная вышиванка с выкалыванием узора на полотнеСтаринная вышиванка с выкалыванием узора на полотнеСтаринная вышиванка с выкалыванием узора на полотнеСтаринная вышиванка с выкалыванием узора на полотнеСтаринная вышиванка с выкалыванием узора на полотне
81

24

$

22

$
Создано 17.05.2021, 14:27:25
Окончание 20.05.2021, 14:27:25
Сорочка вишиванкаСорочка вишиванкаСорочка вишиванкаСорочка вишиванкаСорочка вишиванкаСорочка вишиванкаСорочка вишиванкаСорочка вишиванкаСорочка вишиванкаСорочка вишиванкаСорочка вишиванкаСорочка вишиванка
Новый лот

7

$

6

$
Создано 16.05.2021, 16:54:48
Окончание 20.05.2021, 16:54:00
Сорочка вишита настилом №2Сорочка вишита настилом №2Сорочка вишита настилом №2Сорочка вишита настилом №2Сорочка вишита настилом №2Сорочка вишита настилом №2Сорочка вишита настилом №2Сорочка вишита настилом №2Сорочка вишита настилом №2
1
Новый лот

15

$
Создано 18.05.2021, 20:04:41
Окончание 24.05.2021, 20:04:00
Буковинська старовинна фота.Буковинська старовинна фота.Буковинська старовинна фота.Буковинська старовинна фота.Буковинська старовинна фота.Буковинська старовинна фота.Буковинська старовинна фота.Буковинська старовинна фота.Буковинська старовинна фота.Буковинська старовинна фота.Буковинська старовинна фота.
2
Новый лот

7

$
Создано 12.05.2021, 10:25:12
Окончание 26.05.2021, 21:00:00
Вишиванка Вишита Сорочка Старовинна Буковинська ВишиванкаВишиванка Вишита Сорочка Старовинна Буковинська ВишиванкаВишиванка Вишита Сорочка Старовинна Буковинська ВишиванкаВишиванка Вишита Сорочка Старовинна Буковинська ВишиванкаВишиванка Вишита Сорочка Старовинна Буковинська ВишиванкаВишиванка Вишита Сорочка Старовинна Буковинська ВишиванкаВишиванка Вишита Сорочка Старовинна Буковинська ВишиванкаВишиванка Вишита Сорочка Старовинна Буковинська ВишиванкаВишиванка Вишита Сорочка Старовинна Буковинська ВишиванкаВишиванка Вишита Сорочка Старовинна Буковинська Вишиванка
2
Новый лот

37

$
Создано 06.05.2021, 19:31:35
Окончание 20.05.2021, 21:55:00
Grarhten эдельвейс - лен рубашка с кепиGrarhten эдельвейс - лен рубашка с кепиGrarhten эдельвейс - лен рубашка с кепиGrarhten эдельвейс - лен рубашка с кепиGrarhten эдельвейс - лен рубашка с кепиGrarhten эдельвейс - лен рубашка с кепиGrarhten эдельвейс - лен рубашка с кепиGrarhten эдельвейс - лен рубашка с кепиGrarhten эдельвейс - лен рубашка с кепиGrarhten эдельвейс - лен рубашка с кепиGrarhten эдельвейс - лен рубашка с кепиGrarhten эдельвейс - лен рубашка с кепи
1
Новый лот

1

$
Создано 13.05.2021, 09:19:55
Окончание 22.05.2021, 09:19:00
Давня чоловіча вишиванка.Давня чоловіча вишиванка.Давня чоловіча вишиванка.Давня чоловіча вишиванка.Давня чоловіча вишиванка.
2
Новый лот

6

$
Создано 18.05.2021, 12:11:33
Окончание 24.05.2021, 12:11:00
Вишиванка, колінкорова сорочка.Вишиванка, колінкорова сорочка.Вишиванка, колінкорова сорочка.Вишиванка, колінкорова сорочка.
1
Новый лот

4

$
Создано 18.05.2021, 10:31:37
Окончание 24.05.2021, 10:31:00
СорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочкаСорочка
1
Новый лот

13

$
Создано 17.05.2021, 22:13:54
Окончание 19.05.2021, 22:13:00
Эдельвейс - вышиванка рубашка с панамойЭдельвейс - вышиванка рубашка с панамойЭдельвейс - вышиванка рубашка с панамойЭдельвейс - вышиванка рубашка с панамойЭдельвейс - вышиванка рубашка с панамойЭдельвейс - вышиванка рубашка с панамойЭдельвейс - вышиванка рубашка с панамойЭдельвейс - вышиванка рубашка с панамойЭдельвейс - вышиванка рубашка с панамойЭдельвейс - вышиванка рубашка с панамойЭдельвейс - вышиванка рубашка с панамойЭдельвейс - вышиванка рубашка с панамой
2
Новый лот

1

$
Создано 15.05.2021, 14:32:06
Окончание 29.05.2021, 13:54:00
Старинная вышиванка черная ниткаСтаринная вышиванка черная ниткаСтаринная вышиванка черная ниткаСтаринная вышиванка черная ниткаСтаринная вышиванка черная ниткаСтаринная вышиванка черная нитка
31

9

$
Создано 16.05.2021, 20:57:39
Окончание 19.05.2021, 20:57:39
Руб.с полесья
Новый лот

9

$
Создано 18.05.2021, 11:37:44
Окончание 21.05.2021, 11:37:00
Сорочка женская простенькая из домотканого полотна. СССР.Сорочка женская простенькая из домотканого полотна. СССР.Сорочка женская простенькая из домотканого полотна. СССР.Сорочка женская простенькая из домотканого полотна. СССР.Сорочка женская простенькая из домотканого полотна. СССР.Сорочка женская простенькая из домотканого полотна. СССР.
Новый лот
Поиск по лотам
* Выберите раздел
Искать в разделе
Поиск:
Искать результаты в:
Разделы
Лот
Купить
Продать